عطش42

 

عطش42

 
 

اگر ما نتوانیم به صورت مردان وزنان آزاد

 

زندگی کنیم باید از مردن خوشحال باشیم.

 

دنیا به همت جوانان وتجربه پیران اداره می شود.

 

آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است.

 

گفتم زچه در میکده جا کردی ؟ گفت:

 

                از میکده هم بسوی حق راهی هست.

 

زندگی دریای متلا طمی است که قطب نمای آن محبت است.

 

اخلاق مجموعه ای از هنجارهای اجتماعی است.

 

اگر باکسی دشمنی کنی با عدالت باش.

 

در روز مصیبت عظمت روح وتوانایی اشخاص معلوم می شود.

 

اگر در آیی در باز است واگر نیایی حق بی نیاز است.

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی