عوامل اصلی شعر - عطش42

 

عطش42

 
عوامل اصلی شعر

اصلی ترین عوامل تاثیر شعر عبارتند:

   

     1- عاطفه 2- وزن 3- تخیل 4- زبان

 

     عاطفه : حالت اندوه ، شادی ، امید ویاس ، حیرت ، تعجب است.

 

    وزن :شاعر برای انتقال عاطفه خود به دیگران وبرای متاثر ساختن

 

   آنها از زبان کمک می گیرد اما او زبان را به صورت معمول به کار

 

   نمی برد بلکه برای بیان مقصود خویش واژه هایی را بر می گزیند

 

  که در کنار هم قرار گرفتن آنها پد ید آورنده آهنگی خاص باشد. این

 

 آهنگ خاص را وزن می نامیم .

 

  تخیل : همان تصرف شاعر در طبیعت است که به آفرینش صور خیال

 

 می انجامد.

 

  زبان : مجموعه واژ گان وجمله های یک شاعر است که او را از شاعران

 

 متمایز می سازد.

 

 مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم     دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

 

 دیده شیر است مرا جان دلیر است مرا    زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی