عطش42

 

عطش42

 
 
پادشاهی پسری را به ادیبی دادوگفت این فرزند تست تربیتش هم چنان کن که یکی از فرزندان خویش ادیب می کنی ومتقبل شد وسالی چند برو سعی کرد وبه جایی نرسید وپسران ادیب در فضل وبلاغت منتهی شدند پادشاه دانشمند را مواخذت کرد وفرمود که وعده خلاف کردی ووفا به جا نیاوردی گفت بر رای خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسانست وطبایع مختلف.
گرچه سیم وزر زسنگ آید همی   در همه سنگی نباشد زر وسیم
بر همه عالم همی تابد سهیل      جایی انبان می کند جایی ادیم
پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی