چانه زنی - عطش42

 

عطش42

 
چانه زنی
از بزرگی روایت کنند که در معامله ای که با دیگری داشت برای مبلغی کم چانه زنی از حد در گذرا نید او را منع کردندکه این مقدار ناچیز بدین چانه زنی نمی ارزد.
گفت : چرا من مقداری از مال خود ترک کنم که مرا یک روز ویک هفته ویک ماه ویک سال وهمه عمر بس باشد گفتند چگونه ؟
گفت : اگر به نمک دهم یک روز بس باشد اگر به حمام روم یک هفته اگر برای حجامت دهم یک ماه اگر به جاروب دهم یک سال اگر به میخی دهم ودر دیوار زنم همه عمر بس باشد پس نعمتی که چندین مصلحت من بدان منوط باشد چرا بگذارم باکوتاهی از دست من برود.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar




نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی