عدل وظلم - عطش42

 

عطش42

 
عدل وظلم
در تواریخ مغول آمده است که هلاکو خان چون بغداد را تسخیر کرد جمعی را که از شمشیر بازمانده بودند بفرمود تا حاضر کردند حال هر قومی باز پرسید چون بر احوال مجموع واقف گشت گفت که باید صاحبان حرفه را حفظ کرد ایشان را رخصت داد تا بر سر کار خود رفتند تا از بهر او بازرگانی کنند جهودان را فرمود که قومی مظلومند به جزیه از ایشان قانع شد مخنثان را به حرم های خود فرستادقضات ومشایخ وصوفیان  وحا جیان و واعظان ومعرفان .گدایان وقلندران وکشتی گیران وشاعران وقصه خوانان را جدا کرد وفرمود اینان در آفرینش زیادی هستند ونعمت خدای را حرام می کنند دستور داد تا همه را در شط غرق کردند .
پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی