عطش42

 

عطش42

 
 
سلطان محمود پیری ضعیف را دید که مقداری خار می کشد بر او رحمش آمد گفت: ای پیر دو سه دینار زر می خواهی یا دراز گوشی یا دوسه گوسفند یا باغی که به تو دهم تا از این زحمت خلاصی یابی .
پیر گفت : زر بده تا در میان بندم وبر دراز گوشی بنشینم وگوسفندان در پیش گیرم وبه باغ بروم وبه دولت تو در باقی عمر آنجا بیاسایم. سلطان را خوش آمد وفرمود چنان کردند.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی