عطش42

 

عطش42

 
 

کنایه:پوشیده سخن گفتن استدر باره ی امری

با بیان نشانه یا دلیل آن امر.کنایه دریافت معنی

معنی است از طریق استد لال.

کنایه سبب درنگ خواننده است ذهن او را به

تلاش وا می دارد وحالات را برای او محسوس

می سازد.کنایه ادعای خود را با دلیل همراه

می سازد از این رو مخاطب توان انکارآن را

ندارد وآن را می پذیرد. گل نظر بدهید

چو نامردم آواز مردم شنید  

                         میان خطر جای بودن ندید.

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی