آشنايی با آرايه های ادبی - عطش42

 

عطش42

 
آشنايی با آرايه های ادبی

ایهام : آوردن واژه ای است با حداقل دو معنی

 

که یکی نزدیک به ذهن ودیگری دور از ذهن باشد

 

ایهام نوعی بازی با ذهن خواننده است تا نخست

 

به معبیی دل ببندد که درست نیست بلکه دیگری درست است

در ایمهم واژه یا عبارت به گونه ای است که ذهن بر سر دو

راهی قرار می گیرد ونمی تواند در یک لحظه یکی از آن دو

 

را انتخاب  کند این انتخاب کاری آسان نیست و این حالت

 

 روانی بیش ترین لذت را در خوننده ایجاد می کند زمانی

 

می توانیم آرایه ایهام را در یابیم که به معانی مختلف

 

واژه ها و عبارت ها آگاه باشیم.منتظر گل نظر شما هستم

ؤ

پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی