عطش42

 

عطش42

 
 
بزرجمهر روزی به انوشیروان گفت که ولایت پادشاه راست وپادشاه ولایت به لشکر داده است نه به مردم لشکر را بر ولایت مهربانی نباشد وبر مردم شفقت ندارند همه در آن باشند که کیسه خویش را پر
زر کنند همیشه ولایت داری کار ملوک بوده است نه کار لشکر اگر پادشاه خواهد که بر همه ملکان بر تر باشد اخلاق خویش آراسته گردان گفت چگونه ؟ گفت حسد کبر غضب شهوت حرص ظلم وخود کامی ناسپاسی را از خود دور کن وحیا نیک خویی سخاوت راستی علم عقل عدل وعفو را در خودت قوی گردان.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

حکايتی از سياستنامه فصل ۵
روزی انوشیروان در سرا نشسته بود که صدایی شنید دستور داد ببینند چه کسی برای تظلم آمده است وقتی نگاه کردند خری را دیدند که خود را به زنجیر سرا می مالد به انوشیروان خبر دادند انوشیروان فرمود صاحب خر را پیدا کنند پس از جستجو فهمیدند که این خر مدت بیست سال برای صاحبش کار کرد واکنون که پیر شده خر را رها کرده به فرمان انوشیروان صاحب خر دستگیر شد وحکم داد که باید تا آخر عمر به خر آنچنان غذا دهد که سیر شود در غیر این صورت تو را مجازات می کنم تا معلوم شود که پادشاهان در حق ضعفا اندیشه ها داشته اند.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
پادشاهی پسری را به ادیبی دادوگفت این فرزند تست تربیتش هم چنان کن که یکی از فرزندان خویش ادیب می کنی ومتقبل شد وسالی چند برو سعی کرد وبه جایی نرسید وپسران ادیب در فضل وبلاغت منتهی شدند پادشاه دانشمند را مواخذت کرد وفرمود که وعده خلاف کردی ووفا به جا نیاوردی گفت بر رای خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسانست وطبایع مختلف.
گرچه سیم وزر زسنگ آید همی   در همه سنگی نباشد زر وسیم
بر همه عالم همی تابد سهیل      جایی انبان می کند جایی ادیم
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
ای عربها
زمانی که شما جاهل بودید ما آگاه بودیم زمانی که شما بت پرست بودید ما اهورا می پرستیدیم زمانی که زما نی که شما دختران را زنده که گور می کردید ما فرمانده زن داشتیم
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
عربها در طول تاريخ به شيوه هاي گوناگون ايران عزيز را مورد حمله قرار دادند ودشمني خود را نشان دادند .
امروز هم  چشم ديدن فكر ايراني را ندارند و از پر رونق شدن انديشه ايراني در هراس هستند چنانچه پرشين بلاگ را هك كردند.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی