عطش42

 

عطش42

 
حکايتی از گلستان
معلمی را در در دیار مغرب ترشروی تلخ گفتاردیدم جمعی پسران ودختران به دست جفای او گرفتار به خاطر نارضایتی مکتب را به معلم پارسایی نیک مرد وحلیم دادند که موجب آزار کسی نمی شد کودکان را هیبت استاد نخستین از سر برفت وبه خاطر اخلاق معلم جدید یک یک دیو شدند وترک علم کردند ودرس نمی خواندند ودر مکتب لوح درس را بر سر هم می شکستند بعد از دو هفته به آنجا رفتم معلم اول را دیدم که مشغول تدریس است لا حول گفتم وفهمیدم که چرا ابلیس را معلم ملائکه کردند
پادشاهی پسر به مکتب داد               لوح سیمینش بر کنار نهاد
بر سر لوح او نبشته به زر             جور استاد به ز مهر پدر
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
عامل شهر به عمر بن عبدالعزیز نوشت که دیوار شهر ویران شده است آن را عمارتی می باید کرد چه فرمایید؟
جواب نوشت که شهر را از عدل دیوار کن وراه هارا از خوف وستم پاک کن که حاجت نیست به گل وخشت وسنگ وگچ.
یک اسبی از دوستی به امانت خواست گفت : اسب دارم اما سیاه است .
گفت : مگر اسب سیاه را نمی شود سوار شد ؟ گفت: چون نخواهم داد همین قدر بهانه بس است.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

چانه زنی
از بزرگی روایت کنند که در معامله ای که با دیگری داشت برای مبلغی کم چانه زنی از حد در گذرا نید او را منع کردندکه این مقدار ناچیز بدین چانه زنی نمی ارزد.
گفت : چرا من مقداری از مال خود ترک کنم که مرا یک روز ویک هفته ویک ماه ویک سال وهمه عمر بس باشد گفتند چگونه ؟
گفت : اگر به نمک دهم یک روز بس باشد اگر به حمام روم یک هفته اگر برای حجامت دهم یک ماه اگر به جاروب دهم یک سال اگر به میخی دهم ودر دیوار زنم همه عمر بس باشد پس نعمتی که چندین مصلحت من بدان منوط باشد چرا بگذارم باکوتاهی از دست من برود.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
هارون به بهلول گفت: دوست ترین مرد مان در نزد تو کیست ؟
گفت : آن که شکمم را سیر سازد .
گفت : من سیر سازم پس مرا دوست خواهی داشت یا نه
گفت : دوستی نسیه نمی شود.
مردی در حالت جان دادن افتاد وصیت کرد که در شهر کرباس پاره های کهنه پوسیده بطلبند وکفن او سازند گفتند: غرض چیست؟
گفت: تاچون منکر ونکیر بیایند پندارند که من مرده ی کهنه ام مزاحم من نشوند.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی