عطش42

 

عطش42

 
 
روزی که کمترین سرود
بوسه است.
وهر انسان برای هر انسان
برادری است.
روزی که دیگر در خانه هایشان
را نمی بندند.
قفل افسانه ای است وقلب
برای زندگی بس.
روزی که معنای هر سخن
دوست داشتن است.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
تمام این دنیا مقدس است ویک دانه ی شن می تواند
         پلی به سوی جهان نامرئی باشد
    به خاطر هراس از دست دادن چه چیزهایی
           را از دست داده ایم.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
جستجو می تواند به اندازه ی یافتن جالب باشد
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
نمی توانیم نیکی را متمرکز کنیم نیروی
نیکی همیشه مثل نور پراکنده می شود
وقتی ارتعاشاتی از نیکی می تابانی به
نوع بشر سود می رسانــــــــــــــــــی
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
نمی دانیم ناشناخته می تواند دوست داشتنی باشد یانه اما گنج ما در
ناشناخته نهفته است اگر نتوانیم به آن برسیم همیشه می توانیم به
               خانه بر گردیم.
 
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

منشور آزادی نوع بشر-  کوروش

 

                   من امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم

                 ومزداتوفیق سلطنت را به من می دهد هرگز سلطنت خودرا بر هیچ

                 ملتی تحمیل نخواهم کرد وهر ملت آزاد است که مرا به سلطنت خود

                قبول کند یا ننماید وهر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای

                 سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد.

 

                 من تا روزی که پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری

             ظلم کند واگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظلم خواهم گرفت

                           وبه او خواهم داد وستمگر را مجازات خواهم کرد.

 

                                                                                                                    

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
خودت را نگرا نتفسیر احساسات نکن با شور تمام زندگی کن وتمام
            
                      آن احساسات را مثل موهبتی الهی نگه دار.
کسی که گوش شنوا ندارد هرگز توصیه هایی را که زندگی هر
                       به ما می کند نمی شنود.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی