عطش42

 

عطش42

 
 

لحظاتی هست که جز غم ورنج چيزی رخ نمی دهد ونمی توانيم از آن اجتناب کنيم .تنها هنگامی دليل وجودشان را می فهميم که بر آن ها غلبه کرده باشيم.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

ميلاد نورو عشق ومعرفت مبارک باد.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

وقتی انسان به سوی سرنوشتش سفر می کند اغلب مجبور می شود مسير عوض کند .گاهی هم نيروهای پيرامون او آن قدر قدرت دارد که مجبور است شهامتش را کنار بگذارد وتسليم شود .همه ی اين ها بخشی از دوران کارآموزی است.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

روح جهان بخشی از روح خداوند است وروح خداوند روح خود ماست.

کافی است به يک دانه ی ساده ی شن بنگری وتمامی شگفتی های خلقت را در آن ببينی.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

در زندگی اتفاقاتی رخ می دهد تا ما را به مسير حقيقی افسانه ی شخصی مان بکشد .اتفاقات ديگری رخ می دهد تا بتوانيم آن ار که آموخته ايم به کار ببريم وسرانجام اتفاقاتی رخ می دهد تا به ما بياموزد.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی