عطش42

 

عطش42

 
 

تقديم به همه دوستان مهربان

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

عشق می تواند ما را به دوزخ يا بهشت ببرد اما هميشه ما را به جايی می برد .بايد آن را پذيرفت چون عشق خوراک هستی ماست.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

بزرگ ترين گناه ممکن پشيمانی است.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

داستان کوتاه

شخصی نادان وگناهکار در دوران شعیب مدعی شد که

با اینکه من بسیارتباهی ببار می آورم ولی خدا مرا کیفر نمی دهد

 

 . خداوند به شعیب وحی کرد که :

 

 به آن شخص بگو ای نادان من بسی تورا مورد مواخذه خود قرار

 

داده ام .ولی تو درک آن را نداری وآن اینکه شیرینی نیایش ودعا را از تو گرفته ام.

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

به فرمان عقل

جايی که بايد عاقل بود لازم نيست شجاع باشی.

سکوت هميشه به معنای رضا نيست .معمولا فقط ناتوانی مردم را در واکنش به موقع نشان می دهد.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

راه درست

تنها راه تصمیم درست شناختن تصمیم نادرست است

 

باید بی ترس وناخوشی راه دیگر را بررسی کنی

 

 وبعد تصمیم بگیری.

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

خداوند دعای آنانی را می شنود که می خواهند نفرت از آنان گرفته شود اما به دعای آنانی که می خواهند از عشق بگريزند ناشنواست.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

از هر لحظه استفاد ه کن تا بعد پشيمان نشوی وبر جوانی از دست رفته ات مويه نکنی

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

فاطمه فاطمه است.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

ايمان

پلی به سوی جهان نامرئی در دسترس توست ومی توانی بی ترس از آن بگذری کافی است ايمان داشته باشی.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

وقتی به سمت مقصودی حرکت می کنی توجه به جاده بسيار مهم است .جاده بهترين راه را برای رسيدن به مقصود به ما می آموزد و هنگام پيمودنش مارا سرشار می کند.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی