عطش42

 

عطش42

 
 

وقتی همه ی روزها يکسان باشد معنا يش آن است که آدم ديگر نمی تواند حوادث نيکی را که با هر بار گردش خورشيد در اسمان در زندگی اش رخ می دهد درک کند.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

انسان پيش از تحقق سرنوشتش بايد مراحل بسياری را پشت سر بگذارد.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

آدم ها خيلی زود دليل زندگی خودشان را می آموزند .شايد به خاطر همين باشد که زود از آن دست می کشند.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

اين تصوير مرا....

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

هوای عشق مرا تازه در دل افتاده است

                                       نظر کنيد که دريا به ساحل افتاده است

مسافران طريقت زمن جدا مشويد

                                     که دوربينم وچشمم به منزل افتاده است

زمن به قافله سالار راه عشق بگوی

                                   که ناقه مانده ودر دست محمل افتاده است

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

گل بسان....

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

       در زندگی اتفاقاتی رخ می دهد تا ما را به مسیر حقیقی

 

    افسانه ی شخصی مان بکشد. اتفاقات دیگری رخ می دهد

 

  تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم به کار ببریم . وسرانجام

 

 اتفاقاتی رخ می دهد تا به ما بیاموزد.

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

جايی که بايد عاقل بود  لازم نيست شجاع باشی.

عشق نيروی انجام غير ممکن را به انسان می بخشد.

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی