عطش42

 

عطش42

 
 

برداشت  آزاد

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

پلی به سوی جهان نامرئی در دسترس توست ومی توانی

 

بی ترس از آن بگذری کافی است ایمان داشته باشی.

 

شاید خداوند صحرا را خلق کرد تا انسان بتواند

 

با دیدن نخل تبسم کند.

 

وقتی نمی توانیم بر گردیم تنها باید به فکر 

 

بهترین روش پیش روی باشیم.

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

برداشت آزاد

گل را دوست دارم چون.....

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

      به قول یک خردمند ایرانی عشق بیماری ای است که

 

     هیچ کس درمانش را نمی خواهد. آن که عشق بر  او

 

     هجوم می برد پس از هجوم میلی به بر خاستن ندارد

 

    وآن که از عشق رنج می برد میلی به شفا ندارد.

 

 بهتر است آدم گرسنه بماند تا تنها چرا که وقتی تنهاییم

 

انگار دیگر بخشی از بشریت نیستیم.

 

 

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

من به سيبی خوشنودم

وبه بو ييدن يک بوته بابونه

وبه يک آينه يک بستگی پاک قناعت دارم.

زندگی رسم خوشايندی است.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

 

زندگی شستن یک بشقاب است.

 

زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است.

 

زندگی بال وپری دارد با وسعت مرگ  پرشی دارد اندازه عشق.

 

زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

تقديم به همه گلهای ايران

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

 

در بن خاری یاد تو پنهان بود بر چیدم پاشیدم به جهان.

 

ودویدم تا هیچ ودویدم تا چهره مرگ تا هسته هوش .

 

ته تاریکی تکه خورشیدی دیدم خوردم وز خود رفتم و رها بودم.

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی