عطش42

 

عطش42

 
 

بر سر آتش تو سوختم ودود نکرد

                          آب بر آتش تو ریختم وسود نکرد

آزمودم دل خود را به هزاران شیوه

        هیچ چیزش بجز از وصل تو خشنود نکرد

پيام هاي ديگران () لینک دائم

سهراب

اهل رشتم

 

روزگارم بد نیست.

 

تکه نانی دارم ، خرده هوشی ، سر سوزن ذوقی.

 

مادری دارم بهتر از برگ درخت،

 

دوستانی بهتر از آب روان ،

 

وخدایی که در این نزدیکی است.

 

لای این شب بوها ، پای آن کاج بلند...

 

سهراب شاعر آیینه

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

عروس فصل ها

به اين عروس با دقت نگاه کنيد وشور عشق را احساس نماييد.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

عروس فصل ها

از عروس فصل ها چه می دانيد؟

عروس فصل ها با کولی باری از تلخی هاوشيرينی ها به نيمه رسيده مردم با او بدند اما نمی دانند که همدم او باران عشق است .

چشم ها را بشوييم تا همه چيز را زيبا ببينيم.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

برداشت آزاد

اين تصوير مرا به ياد....

پيام هاي ديگران () لینک دائم

برداشت آزاد

پيام هاي ديگران () لینک دائم

منابع زبان فارسی ۱

یک دسته مهم از زبان ها به نام زبان های    

 

« هند واروپایی » نا میده می شود و آن

 

شامل : گرو ه های  هند واروپایی یا آریایی

 

ارمنی،  بالتی  و اسلا وی ، آلبانی و ونیزی

 

وایلری، یمنانی ، تراکی  وفریژی، کلتی ،

 

لاتینی ،تخاری وژر منی است.

 

یکی از بخش های  مهم هند و اروپایی

 

( آریایی ) دسته زبان های ایرانی است که

 

آنها را می توان بر حسب مراحل تحول به

 

سه دسته تقسیم کرد.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

ايهام تناسب

ایهام تناسب:آوردن واژه ای است با حداقل دو معنی

 

که یک معنی آن مورد نظر  وپذیرفتنی است ومعنی

 

دیگر نیز با بعضی از اجزای کلام تناسب دارد.

 

ایهام تناسب با در گیری ذهن بر سر انتخاب یک معنی سبب لذ ت

 

ادبی می شود . تفاوت ایهام  با ایهام تناسب در این است که در ایهام

 

گاه هردو معنی  پذیرفتنی است اما در ایهام تناسب تنها یک معنی

 

به کار می آید ومعنی دوم با واژه های دیگر یک مراعات نظیر

 

 می سازد. ایهام تناسب در شعر سعدی و حافظ فراوان است.

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی