عطش42

 

عطش42

 
 

شعرنیمایی: شعری است با مصراع های کوتاه

و بلند که قافیه در آن الزامی نیست. درون مایه

شعر نیمایی احساسات و تجربه های فردی ،عشق،

سیاست و...است.

بنیا گذار شعر نیمایی ، نیما یوشیج است ومهدی

اخوان ثالث ، فروغ فرخزاد ، سهراب سپهری

و... از برگزیدگان شعر نیمایی اند.

آب را گل نکنیم

در فرو دست انگار کفتری می خورد آب

یا که در بیشه دور سیره ای پر می شوید

یا در آبادی ، کوزهای پر می گردد.

آب را گل نکنیم

شاید این آب روان می رود پای سپیداری ،

منتظر گل نظرم 

تا فرو شوید اندوه دلی.نن

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

کنايه

برداشت آزاد

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

کنایه:پوشیده سخن گفتن استدر باره ی امری

با بیان نشانه یا دلیل آن امر.کنایه دریافت معنی

معنی است از طریق استد لال.

کنایه سبب درنگ خواننده است ذهن او را به

تلاش وا می دارد وحالات را برای او محسوس

می سازد.کنایه ادعای خود را با دلیل همراه

می سازد از این رو مخاطب توان انکارآن را

ندارد وآن را می پذیرد. گل نظر بدهید

چو نامردم آواز مردم شنید  

                         میان خطر جای بودن ندید.

 

پيام هاي ديگران () لینک دائم

آشنايی با آرايه های ادبی

ایهام : آوردن واژه ای است با حداقل دو معنی

 

که یکی نزدیک به ذهن ودیگری دور از ذهن باشد

 

ایهام نوعی بازی با ذهن خواننده است تا نخست

 

به معبیی دل ببندد که درست نیست بلکه دیگری درست است

در ایمهم واژه یا عبارت به گونه ای است که ذهن بر سر دو

راهی قرار می گیرد ونمی تواند در یک لحظه یکی از آن دو

 

را انتخاب  کند این انتخاب کاری آسان نیست و این حالت

 

 روانی بیش ترین لذت را در خوننده ایجاد می کند زمانی

 

می توانیم آرایه ایهام را در یابیم که به معانی مختلف

 

واژه ها و عبارت ها آگاه باشیم.منتظر گل نظر شما هستم

ؤ

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

سلام

دوستان می خوايم بريم به يک مهمونی با حال

صاحب خونه خيلی مهربونه زيبايه وزيبايی را دوست داره

اشتباها مونوبه رخ نمی زنه هر چه بگيم گوش می کنه

به ما می گه با نشاط وعاشق باشيدامانا سپاس نباشيد

پيام هاي ديگران () لینک دائم

عشق به فرهنگ

امروز وقتی به خيابون رفتم خيلی ناراحت شدم مردم به چراغ راهنمايی بی توجه بودند رانندگان کاری نداشتند که در کدوم قسمت خيابون توقف می کنند مردم به راحتی و با اشتياق در پياده رو آشغال می ريختند نمی دانم چرا؟مردم با فرهنگ و تمدن افتخار آميز ايرانی انسی ندارند؟؟؟؟؟؟نظر شما چيست؟

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

يار بد ماراست هين بگريز از او

                   تا نريزد بر تو زهر آن زشت خو

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

خطی را که ایرانیان در عصر اشکانی و ساسانی به کار می بردند و تا چند قرن بعد از اسلام هم در گوشه وکنار ولایات شرقی ایران برای نگارش آثار فکری وفلسفی مربوط به آیینهای پیش از اسلام به کار می رفته استخط پهلوی می نامند کلمه پهلوی اصلا از واژه پرثو گرفته شده که اسم قوم اشکانی بوده است .خط پهلوی که قسمت عمده ادبیات پارسی میانه بدان نوشته شده دارای اصلی آرامی ( یکی از خطوط سامی )است این خط 22حرف داشته وبه مانند اوستایی از راست به چپنوشته می شده است.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

اين گل تقديم به همه عزيزانی که در نظر دهی شرکت می کنند.

پيام هاي ديگران () لینک دائم

 

 

به نظر شمااين گل را به چه چيزی می توانيم تشبيه کنيم؟

پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی